Pagina afdrukken

Q-Advies

Veel bedrijven en organisaties hebben vandaag de dag behoefte inzicht te krijgen in de functie - maar vooral de voordelen - van de geautomatiseerde hulpmiddelen bij hun werk(processen). Hiervoor hebben wij Q-Advies bedacht en ontwikkeld!

Wij kunnen u adviseren.
In het eindrapport worden onder andere de aanwezige kansen, bedreigingen, sterkten en zwakten van uw onderneming weergegeven en onderbouwd.
In een helder overzicht wordt de directie aangegeven welke veranderingen kunnen leiden tot een daadwerkelijke efficiencyverbetering en kostenbesparing binnen uw bedrijf.

Q-Advies kent aantal specifieke voordelen:
Het is een vergaand geautomatiseerde dienst.
Daardoor is het tijdbeslag, dat van uw bedrijf wordt gevergd, gering. Vanzelfsprekend resulteert dit in een lage prijs.
Wij leveren geen software en hardware.
Qumran heeft geen belang in het afzetten van dergelijke producten.

U kunt de "productbeschrijving Q-Advies" downloaden of bekijken in pdf-formaat* (132 kB).

* Wanneer u nog geen programma heeft om pdf-bestanden te lezen of wanneer u graag de nieuwste versie wilt hebben kunt u deze gratis van de website van Adobe downloaden.